Falck

Prevenire, mentenanță și alte servicii

Soluția noastră integrată presupune că vom crește accentul asupra prevenirii incendiilor și putem furniza servicii de conformitate pentru sistemele automate de stingere a incendiilor la sediul dumneavoastră.

Serviciile de prevenire și serviciile de mentenanță sunt furnizate prin brigada de pompieri, iar modelul de servicii integrate include:

 

Servicii de prevenire a incendiilor

 • Evaluarea riscului de incendiu și explozie la locul de producție și procesare.
 • Evaluarea sistemului de protecție împotriva incendiilor, planuri de intervenție, scenarii de intervenție, planuri de repartizare și planuri de evacuare, instruire etc.
 • Instruirea și formarea anagajaților și a subcontractorilor privind noțiunile generale despre apărarea incendiilor și prim ajutor.
 • Asistență.
 • Verificarea permiselor de lucru cu foc.
 • Servicii de rond și prevenire.
 • Proceduri de oprire de urgență.
 • Exerciții.

Servicii de mentenanță

 • Sistem automat de protecție împotriva incendiilor:
 • sisteme de stingere a incendiilor pe bază de spumă, CO2 și pulbere;
 • sisteme sprinkler;
 • sisteme pentru detecție fum, incediu;
 • sisteme de detecție a gazelor toxice și inflamabile.
 • Alarme de urgență și sisteme de comunicare și avertizare.
 • Rețea de hidranți, tunuri de incendiu și pompe fixe.
 • Stingătoare fixe și portabile.
 • Autospeciale și alte vehicule.
 • Echipament pentru apărare împotriva incendiilor și de salvare.
 • Aparate de respirat și măști.
 • Panou All.

Alte servicii

 • Servicii de mentenanță legate de sistemul de producție și procesare – definite de către client.
 • Controlul accesului pe poartă.
 • Curățarea zăpezii.