Imagine full width

Politica de confidențialitate pentru angajați

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, societatea Falck, unde sunteți angajat (în continuare "Falck"), colectează și prelucrează în calitate de operator de date, anumite date cu caracter personal despre angajați.

În această Politică de confidențialitate descriem prelucrarea, utilizarea și transferul datelor cu caracter personal.

Informații și scop

Colectăm și prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal despre dvs.:

 • Numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • Cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate
 • Data angajării, locul de muncă și titlul postului
 • Semnătura
 • Cetățenia
 • Date din acte de stare civilă
 • Date din permisul de conducere
 • Date de geolocalizare
 • Imagine
 • Programul de lucru
 • Concediu și alte absențe
 • Concediu medical
 • Salarii și pensii, subvenții salariale, informații relevante pentru salarizare
 • Detalii bancare
 • Informații fiscale
 • Deduceri salariale
 • Orice informație privind boala profesională și regim special de muncă
 • Informații personale, cum ar fi studiile și calificările, cursurile
 • Date de contact ale rudelor dvs. apropiate
 • Dosarele penale, certificatele de nastere ale copiilor
 • Informații despre starea de sănătate
 • Documente în cazuri de cercetare disciplinară

În dosarul de personal, stocăm, de asemenea, cererea, contractul de muncă și alte informații relevante privind raporturile dvs. de muncă.

Dacă apar modificări la datele dvs., vom înregistra modificările.

Pot apărea situații în care gestionăm date care nu sunt menționate în lista de mai sus.

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Resurse umane
 • Instruirea de specialitate a unor terti beneficiari, persoane fizice in cadrul cursurilor organizate de societate

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi distribuite, vândute sau dezvăluite în alte scopuri decât cele descrise în această politică de confidențialitate.

Automatizarea, luarea deciziilor individuale

Datele personale nu sunt utilizate pentru luarea automată a deciziilor sau profilarea automată.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal generale și sensibile, așa cum s-a subliniat mai sus, este contractul individual de muncă, cf. articolul 6 alineatul (1) litera (b).

Când colectăm date personale direct de la dvs. în vederea angajării, acestea ne sunt necesare pentru încheierea unei contract. Nu sunteți obligat să ne furnizați datele personale. Însă, dacă nu ne furnizați datele personale menționate mai sus, nu puteți deveni angajatul societății Falck.

Dacă prelucrarea are la bază un consimțământ, aveți dreptul să retrageți un astfel de consimțământ, ceea ce înseamnă că datele nu mai pot fi prelucrate de Falck, cu excepția cazului în care prelucrarea se poate baza pe un alt temei juridic. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea deja efectuată înainte de retragerea consimțământului.

Dezvăluirea datelor personale

Datele personale vor fi dezvăluite și distribuite următoarelor categorii de destinatari:

 • Societatea mamă a Grupului Falck
 • Alte companii din același grup cu operatorul
 • Auditul extern și intern al Falck
 • Împuternicitul operatorului
 • Partenerii contractuali ai operatorului
 • Autorități publice centrale/locale
 • Servicii sociale și de sănătate
 • Instituții de învățământ și educație
 • Furnizorii de servicii și bunuri
 • Societăți bancare
 • Societăți de asigurare și reasigurare
 • Organizații profesionale
 • Asociații și fundații

Transferul datelor cu caracter personal la persoana împuternicită de operator

Transferăm datele dvs. Cu caracter personal anumitor furnizori, de ex. furnizorii de servicii IT care prelucrează datele în numele Falck.

Transferul datelor cu caracter personal către destinatarii din țările din afara UE / SEE

Falck nu transferă date cu caracter personal către destinatarii din țările din afara EU/SEE.

Perioada de păstrare

Păstrăm datele dvs. personale strict pe perioada necesară atingerii scopurilor menționate mai sus, în care datele au fost colectate și în care vor fi ulterior prelucrate, atunci când dispozitiile legale nu prevăd un alt termen de stocare a datelor.

Drepturile dvs.

Aveți - în limitele legislației - dreptul de acces la date cu caracter personal, dreptul de a rectifica datele incorecte, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de a limita datele, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv decizii automate, individuale.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

Securitatea și accesul la datele angajaților

Falck, în calitate de operator de date, are responsabilitatea de a proteja datele cu caracter personal ale angajaților pe care le prelucrează. Puteți citi mai multe despre cadrul de prelucrare a datelor cu caracter personal în procedura privind protecția datelor cu caracter personal și procedura privind securitatea informațiilor în societatea Falck.

Contact

Dacă aveți întrebări sau observații referitoare la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile în conformitate cu legislația în vigoare, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email info@falck.ro .

Falck Fire Services SRL

Str. Ana Ipatescu, nr. 14

Ploiesti, Romania

Tel.: 0374 910 910

Fax: +40 2 4454 0208

E-mail: info@falck.ro